Kalkulator HOMA-IR

Informacje zawarte w niniejszym formularzu nie stanowią porady, ani diagnozy lekarskiej. Stanowią wyłącznie wartość edukacyjną oraz informację poglądową niewiążącą użytkownika w żaden sposób i niemogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej. Hashiona sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji uzyskanych na podstawie niniejszego formularza.

Enter data:

Fasting blood insulin level (mU/ml)

Fasting blood glucose level (mmol/l)

Fill out the form,
to know the result

Know your result:

HOMA-IR:

Posiadasz wyniki w innej jednostce? Skorzystaj z przelicznika mg na mmol dostępnego TUTAJ

Download our ebook!

Give us your email address to receive the free ebook and subscribe to our newsletter.