Kalkulator HOMA-IR

Enter data:

Fasting blood insulin level

Fasting blood glucose level

Fill out the form,
to know the result

Know your result:

HOMA-IR:

Informacje zawarte w niniejszym formularzu nie stanowią porady, ani diagnozy lekarskiej. Stanowią wyłącznie wartość edukacyjną oraz informację poglądową niewiążącą użytkownika w żaden sposób i niemogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej. Hashiona sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji uzyskanych na podstawie niniejszego formularza.

Learn how to correctly diagnose Hashimoto disease

Leave your e-mail to get a free ebook and subscribe to our newsletter.