Kalkulator zapotrzebowania na wodę

Informacje zawarte w niniejszym formularzu nie stanowią porady, ani diagnozy lekarskiej. Stanowią wyłącznie wartość edukacyjną oraz informację poglądową niewiążącą użytkownika w żaden sposób i niemogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej. Hashiona sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji uzyskanych na podstawie niniejszego formularza.

Enter data:

weight

Fill out the form,
to know the result

Know your result:

Your needs: water a day

drink at least glasses (250 ml) of water per day

Download our ebook!

Give us your email address to receive the free ebook and subscribe to our newsletter.