Kalkulator HOMA-IR

Informacje zawarte w niniejszym formularzu nie stanowią porady, ani diagnozy lekarskiej. Stanowią wyłącznie wartość edukacyjną oraz informację poglądową niewiążącą użytkownika w żaden sposób i niemogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej. Hashiona sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji uzyskanych na podstawie niniejszego formularza.

Wprowadź dane:

Poziom insuliny
we krwi na czczo (mu/ml)

Ppoziom glukozy
we krwi na czczo (mmol/l)

Wypełnij formularz,
by poznać swój wynik.

Poznaj swój wynik:

HOMA-IR: