Projekt Unijny

Hashiona Research sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. „BADANIE WPŁYWU SPERSONALIZOWANEGO WZORCA ŻYWIENIOWEGO OPARTEGO NA AUTORSKIM MODELU ŻYWIENIA HASHIONY NA POSTĘPY W NIEFARMAKOLOGICZNYM LECZENIU CHOROBY HASHIMOTO, WYSTĘPOWALNOŚĆ JEJ OBJAWÓW I POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA”

Celem projektu jest stworzenie jak najefektywniejszego systemu wspierającego odpowiednie żywienie dla osób cierpiących na niedoczynność tarczycy oraz przeprowadzenie badań nad wpływem stosowanej diety, na wyniki badań pacjentów z chorobą Hashimoto oraz implementacja wyników badań w systemie Hashiona poprzez ulepszenie odpowiednio zaprojektowanego algorytmu doboru planu leczenia.
Wartość projektu: 1.150.000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 920.000 PLN