Regulamin losowania podczas wydarzenia na Facebooku

Regulamin konkursu w trakcie transmisji na żywo Hashiona

 

Jak odbywa się losowanie?

 

 1. Konkurs jest otwarty od momentu rozpoczęcia transmisji na żywo
 2. Konkurs jest otwarty przez czas trwania transmisji na żywo do czasu ogłoszenia zakończenia losowania w trakcie live’a
 3. Wybrany prowadzący transmisji na żywo lub inna osoba wyznaczona przez organizatorów transmisji na żywo wybiera imię i nazwisko lub nazwę użytkownika w serwisie Facebook która spełniła wymagania konkursowe
 4. W zależności od postanowień organizatorów wybierane są 1 lub dwie osoby, które wygrywają gwarantowaną nagrodę.
 5. Osoba lub osoby wybrane w trakcie transmisji na żywo mają obowiązek zgłoszenia się w wiadomości prywatnej na https://www.facebook.com/Hashiona
  w celu podania danych adresowych do wysyłki nagrody lub innych danych potrzebnych do przekazania nagrody zwycięzcy/zwycięzcom.

 

Zasady:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające konto na Facebooku. Warunkiem jest publiczne udostępnienie transmisji na żywo w czasie jej trwania do momentu ogłoszenia zakończenia części merytorycznej transmisji i przejścia do losowania.
 2. Podczas każdej transmisji możliwe jest wielokrotne udostępnianie transmisji przez jedną osobę.
 3. Hashiona zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszeń, które zostały wybrane. 
 4. Wysłanych udostępnień nie należy kasować.
 5. Nagrody są wysyłane przesyłką bezpłatną w terminie 10 dni od daty podania danych do wysyłki.
 6. Nagroda nie może być wymieniona na inny produkt lub kwotę pieniężną
 7. Hashiona zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu wybierania zwycięzców.
 8. Hashiona zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu
 9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie ich danych osobowych lub nazwy użytkownika w trakcie trwania transmisji w celu wskazania zwycięzcy oraz w celu wysyłki nagrody

 

Regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2021 roku