ZGODA NA KONTAKT W PRZYPADKU ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO BADANIA

Udzielam firmie Hashiona Research sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3,
50-062, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000976386 oraz House-Med
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego 17A, Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000315649, zgody na kontakt przez wybranego pracownika firmy w przypadku zakwalifikowania do
badania “Wpływ spersonalizowanego wzorca żywieniowego opartego na autorskim modelu żywienia
Hashiony na postępy w niefarmakologicznym leczeniu choroby Hashimoto, występowalność jej
objawów i poprawę jakości życia” (dalej “Badanie”). Zgoda obejmuje kontakt za pomocą dowolnego
środka komunikacji, w tym telefoniczny, mailowy, za pomocą czatu w aplikacji. Oświadczam, że
jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznałem się z
powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.