ZGODA NA UTWORZENIE KONTA W IMIENIU UCZESTNICZKI BADANIA

Udzielam firmie Hashiona Research sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3,
50-062, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000976386 zgody na utworzenie
w moim imieniu konta w aplikacji Hashiona (dalej “Aplikacji”) na potrzeby badania “Wpływ
spersonalizowanego wzorca żywieniowego opartego na autorskim modelu żywienia Hashiony na
postępy w niefarmakologicznym leczeniu choroby Hashimoto, występowalność jej objawów i
poprawę jakości życia” (dalej “Badanie”). Firma w celu utworzenia konta w Aplikacji wykorzysta
dane pochodzące z wypełnionego przeze mnie kwestionariusza, w tym adres email. Oświadczam, że
jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznałem się z
powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.